EWANGELIA I ROZWAŻANIE
modlitwawdrodze.pl

9 grudnia 2023

List kolędowo - świąteczny

                                                                                                                                                              Banino, 10.12.2023

 

                Moi Drodzy,

            Od początku lipca jestem proboszczem, czyli duszpasterzem tutejszej wspólnoty. Proboszcz odpowiada za życie duchowe parafii. To on powinien czuwać nad liturgią, udzielaniem sakramentów, głoszeniem Słowa Bożego, formacją różnych grup parafialnych, i w ogóle organizowaniem życia religijnego w powierzonym mu przez Pana Boga miejscu. Cieszę się, że trafiłem do parafii, gdzie rozwinięte jest poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za Kościół. Parafię wyobrażam sobie właśnie jako wspólnotę; miejsce, gdzie drzwi są otwarte, gdzie każdy może przyjść i odnaleźć się; gdzie jest dużo możliwości rozwoju duchowego. Ufam, że nasza parafia taką będzie. I mam nadzieję, że dobrze wypełnię misję, która stanęła przede mną. Proszę Was o modlitwę, abym był dobrym proboszczem; abyśmy wraz z ks. Bartłomiejem, ks. Michałem i ks. Leszkiem - moimi współpracownikami, mogli Wam jak najlepiej służyć.

            Z pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczęliśmy niezwykły rok w Kościele Gdańskim – rok przygotowań do jubileuszu 100-lecia diecezji, który będziemy odchodzić w 2025 roku. Ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda w liście na rozpoczęcie tegorocznego Adwentu pisze: Wiele jest w naszym ludzkim sercu tęsknoty za Bogiem. Jest ona czymś naturalnym, jeśli zważymy, że wyszliśmy z ręki Boga i do Boga kiedyś powrócimy. Dobrze to ujmuje prorok Izajasz, który w czytaniu na pierwszą niedzielę adwentu mówi: „Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich” (Iz 64,7).I dalej: „Dla Boga człowiek jest najwyższą wartością, dlatego nie patrzy na to, jakim jest człowiek, nie przeraża się jego kondycją, nie wypomina mu grzechu. Chce być z człowiekiem. Takim się objawił w Jezusie Chrystusie. Na zarzut, że „je i pije z grzesznikami”, Jezus odpowiedział: „nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają” (por. Mt 9,11n). Jest więc naszym lekarzem, który pełen miłości i miłosierdzia szuka człowieka w potrzebie, aby go otoczyć swoją troską. Tylko Bóg tak potrafi zniżyć się do człowieka, zbliżyć się i zatroszczyć się o niego ,i całkowicie mu zaufać. Każdy, kto pozwoli Bogu wejść w swoje życie, może doświadczyć Jego wyjątkowej bliskości i Jego niepojętej dobroci.” Życie w przyjaźni z Bogiem jest już tutaj na ziemi wielką przygodą; przygodą, która nie kończy się nawet w chwili naszej śmierci.

            W ciągu tego roku towarzyszyć nam będzie św. Wojciech, czyli ten, który przyniósł wiarę na nasze ziemie. Stąd rozważania o tym Świętym na Roratach. Stąd peregrynacja relikwii św. Wojciecha po parafiach archidiecezji. My, w naszej wspólnocie parafialnej, będziemy to przeżywać w marcu wraz z rekolekcjami.

            Wkrótce wizyta duszpasterska, zwana kolędą. My kapłani przybędziemy do Was z modlitwą oraz Bożym błogosławieństwem. Będzie również okazja do rozmów. Już cieszę się na te wszystkie spotkania kolędowe, w czasie których będzie możliwość, abym lepiej Was poznał, a Wy mnie.

Wszystkich Was, Siostry i Bracia, zapraszam do współtworzenia naszej parafii. Nie tylko na niedzielną czy świąteczną Eucharystię, ale również do uczestniczenia w życiu wspólnoty poprzez grupy duszpasterskie: dziecięce, młodzieżowe, dla dorosłych, małżeństw; poprzez różne wydarzenia, które będą miały miejsce. Na bieżąco będziemy o wszystkim informować, również na naszej stronie internetowej.

Na przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia życzę pokoju i radości. Niech Duch Święty prowadzi do prawdy o niezwykłości tego czasu. Z pamięcią w modlitwie.

                                                                                              Ks. Jan Kucharski

ks. Proboszcz

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
119 0.061132192611694